Statutter for «Årets Beagle»

Statutter for «Årets beagle» i Beagleringen Østfold:

 

1. Jaktprøveklasse:

Hare: Poeng: Rev: Poeng: Rå: Poeng:
1. premie: 15 1. premie: 12 1. premie: 11
2. premie: 12 2. premie: 10 2. premie: 9
3. premie: 10 3. premie: 8 3. premie: 7

Jaktchampionat: Gir 5 poeng ekstra

Ved poenglikhet, rangeres yngre hunder foran eldre.

 

2. Sporprøveklasse:

Blodspor: Poeng: Ferskspor: Poeng:
1. premie 8 1. premie: 7
2. premie: 6 2. premie: 5

Ettersøkshund:           Bestått prøve for godkjenning teller som 2 premie. 

Viltsporchampionat:  Gir 3 poeng ekstra   

Hederspris (HP):        Gir 1 poeng ekstra

Resultater fra prøver i andre land teller kun hvis de arrangeres etter samme regler som i Norge.

Ved poenglikhet, rangeres yngre hunder foran eldre.

 

3.  Utstillingsklasse

Oppnådd resultat: Poeng
  pr gang:
Excellent 7
Very Good 5
Good 3
CK ( Championat klasse) 1
BIR (Best i rasen): 2
BIM (Best i motsatt kjønn.): 1
CERT 1
BIS (Best in show): 3
UCH (Utstillingschamp): 2
CACIB 1

Utstillinger i alle nordiske land teller likt.

Ved poenglikhet, rangeres yngre hund foran den eldre.

 

Årets beagle – vandrepremie:

Denne tildeles den beagle som oppnår først poeng samlet i minst to klasser, der de i alt tre beste resultatene teller.

Det blir også delt ut i Premie i hver klasse , som Årets jakthund, Utstilling hund og Sporhund. Der de 3 beste resultatene teller.

Resultatene må være oppnådd i samme kalenderår i Norden.

Det må oppnås minst 18 poeng sammenlagt. Ved poenglikhet blir beste jaktprøveresultat avgjørende og yngre hund rangeres foran eldre.

Den eier som tildeles napp i premien 3. ganger, får den til odel og eie.

Resultater sendes styret i BRØ innen 01. oktober påfølgende år.

Bare medlemmer i BRØ kan delta i kåringen av ”Årets Beagle”.

Oppdatert 03 09 2012.