Styret

Møtereferater.

Styret for 2021 er som følger :

Leder :    Bjørn Halvorsen

Kasserer :     Bjørn Halvorsen

Nestleder:     Arve Hansen

Sekretær :     

Medlem :       Øystein Degerud

Medlem :

Medlem :     Madelen Halvorsen

Varamedlem:

Varamedlem: