Styret

Møtereferater.

Styret for 2016 er som følger :

Leder :    Bjørn Halvorsen

Kasserer :     Bjørn Halvorsen

Nestleder:     Arve Hansen

Sekretær :     Tove Wenche Melby

Medlem :     Tom Opheim

Medlem :     Jostein Bakken

Medlem :     Arne Nordahl

Varamedlem:     David Filtvet

Varamedlem:     Øystein Degerud

Advertisements