Blodspor

Medlemmenes innrapporteringer til BRØ for aktiviteter i foregående år. Kopier av resultater sendes styret i BRØ innen 1. juni påfølgende år.

Blod / Viltspor resultater: Les mer her

……….

Regler for kvalifisering til NM blodspor: Les mer her

……….