NM blodspor, regler for kvalifisering

For å kvalifisere seg for NM i blodspor 2010 var reglene som følger:
Hundens 3 høyeste premieringer på blodsporprøve i Norge skal legges til grunn. En av premiene må være tatt samme år som NM fram til påmeldingsdato. Minimumskrav: 3 x 1. premie. 1. premie med HP teller før 1.premie. Minst en av premieringene må være fra en samlet/ordinær prøve.