Regler for NM for Beagle og Drever

NM for Beagle og Drever er en «lukket» to dagers småhundprøve med alle typer godkjente losdyr. Hunden må starte begge dager for å bli rangert. Påmeldingen skjer sentralt til NHKF v/teknisk arrangør (harehundklubb). Det kan starte 20 hunder, som tas ut etter følgende kriterier;

  1. NJCH. Hvis flere enn 20 påmeldte rangeres eldre foran yngre.
  2. Hunder med 2×1. premie i Norge. Yngre hunder rangeres foran eldre.
  3. Hunder med 1×1. premie i Norge. Yngre hunder rangeres foran eldre.
  4. NJCH eldre enn 9 år. Yngre rangeres foran eldre.
  5. Ved fortsatt overtegning etter punktene 1, 2, 3 og 4, foretas loddtrekning.

RANGERING

Nedenforstående tabell legges til grunn. Alle premieloser teller.

 

LOSDYR 1 PREMIE 2 PREMIE 3 PREMIE Koeff. for lospoeng mellom 61 og 89
HARE 24 12 6 0,3
REV 18 9 4,5 0,2
RÅDYR/HJORT 16 8 4 0,2

 

Rangering skjer etter sum poeng oppnådd etter tabell pluss antall tildelte egenskapspoeng (inkl. punkt 7 og 8 ) etter de to prøvedagene. Ved poenglikhet rangeres yngre foran eldre hund. Står fortsatt flere hunder likt, får disse hundene samme plassering. Når premiegraden blir nedsatt på grunn av for lite egenskapspoeng, blir tabellen brukt for den nedsatte premiegraden. Koeff poeng blir da ikke gitt.

 

Hunder som tildeles «G» eller «T» rangeres ikke.