Regler for klubb kamp BRØ-BRØL-VDB

Klubbkamp

Beagle-Ringen-Østfold, Beagle-Ringen-Østlandet og Värmland-Dals Beagleklubb

 

Den, som ønsker å starte på klubbkamp for Beagle-Ringen-Østfold, må sende inn resultater på jakt prøve for de 2 siste sesongene. Hvis ingen sender inn tar vi i styre ut hundene. Husk og send interessen din til Sekretæren innen 1. August.

Dem blir da tatt ut etter disse kriteriene:

 

  • Ved ordinære klubbkamper hvor hundene kan premieres på samtlige 3 (4) dyreslag skal det ikke vektlegges om hundene er ”rådyr” eller ”harehunder”.
  • Hundene tas ut på bakgrunn av hver enkelt hunds tre beste jaktprøver de to siste sesonger.  Minst en av prøvene skal være fra forrige års sesong. 
  • Kun en hund pr eier.
  • Poengsum regnes ut etter poengskalaen som blir benyttet på klubbkampene. Denne blir tellende som resultat for hver enkelt prøve.
  • Dersom to hunder har lik poengsum skal hunden med den beste enkeltprøven gå foran. Er det fortsatt likt, foretrekkes den yngste hunden fremfor den eldre.

Uttatte hundeeiere skal informeres om uttak minst 5 uker før konkurransen, det samme gjelder reserver. Informasjonen skal skje pr post eller e-post og skal inneholde informasjon om klubbkampen, tid, oppmøte, eventuelt overnatting, ansvar for påmelding samt økonomisk godtgjøring i form av kost-/losji og kjøregodtgjøring.

BRØ.