Utstillings Regler 2011

Nye premiebetegnelser fra 01 01 2011.

 Excellent (Utmerket) i kvalitetsklassen

Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg. 

Very Good (Meget God) i kvalitetsklasse

Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet. 

Good (God) i kvalitetsklasse

Hund som tilsvarer rasens standard og hvis eksteriør feil er av mindre fremtredende karakter. 

Sufficient (Godtagbar) i kvalitetsklasse

Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon. 

0. premie (diskvalifisert) i kvalitetsklasse

Skal tildeles hund som:

  •  Eksteriør utypisk for rasen eller har feil som angis som diskvalifiserende i rasens standard.
  •  Har anatomiske defekter som vesentlig påvirker hundens helse og sunnhet, med spesielt vekt på rasens opprinnelse/funksjon/bruksområde.
  •  Hannhund som ikke har normalt utviklede og normalt plasserte testikler.
  •  I ringen viser aggressivitet eller tydelig fluktoppførsel, dvs.om hund kaster seg panisk fra dommer og det ikke finnes mulighet for å tilnærme seg hunden på naturlig måte.

 

KIP (kan ikke premieres)

Hund som vises i en slik tilstand at dommeren ikke kan gjøre seg opp en oppfatning om dens kvalitet, kan ved unntak tildeles «kan ikke premieres» (KIP). Eksempel på det er som hunden har åpenbare mangler i oppvisnings- og ringkultur (slik som uvant med kobbel eller valpete temperament) eller vises i dårlig kondisjon (er overdrevent mager eller fet). Det samme gjelder en hund som er så nylig trimmet at dommeren ikke kan gjøre en sikker bedømming av kvaliteten på hundens hårlag. Videre kan en hund på grunn av skade vise seg så dårlig at dens bevegelser er vanskelige å bedømme.

Nye utstillings regler fra NKK